မြန်မာ-ထိုင်းနယ်နိမိတ်

မြန်မာ-ထိုင်းနယ်နိမိတ်

          ၁၉၈၇ - ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ထိုင်းနယ်နိမိတ်၏ မဲဆိုင်-မဲဟောက်ချောင်းအပိုင်းအား နယ်နိမိတ်ပူးတွဲတိုင်းတာ သတ်မှတ်၍နယ်နိမိတ်ရည်ညွန်း မှတ်တိုင်ပေါင်းတစ်ဘက်စီတွင် (492) တိုင်စီစိုက်ထူခဲ့ကြပါသည်။ ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်တွင် နယ်နိမိတ်ရည်ညွန်း မှတ်တိုင်များအားပြန်လည်စစ်ဆေးခဲ့ကြပြီးမြစ်ကြောင်းပြောင်းလဲ၍ ကုန်းပေါ်သောနေရာ များတွင် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (BP Type-A) များစိုက်ထူခဲ့ပါသည်။ ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်တွင် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (BP Type-A) တစ်တိုင်နှင့်တစ်တိုင်အကြားတွင် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (BP Type-B) (၁၆) တိုင်အားနှစ်ဖက်ပူးတွဲ၍ ထပ်မံ စိုက်ထူခဲ့ကြပါသည်။ ၂ဝဝ၃-၂ဝဝ၄ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ထိုင်းမဲဆိုင်-မဲဟောက်ချောင်းနယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (၄၉၂) တိုင်ကို နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အမှတ် (၂) ချစ်ကြည်ရေးတံတားပေါ်တွင် နယ်နိမိတ်အမှတ်အသား ကြေးပြားနေရာ ပူးတွဲရှာဖွေခြင်း၊ ၂ဝဝ၄-၂ဝဝ၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ထိုင်းမဲဆိုင်-မဲဟောက်ချောင်း ထပ်တိုး နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် Type-B (၁၆) တိုင်ကိုနှစ်နိုင်ငံပူးတွဲတိုင်းတာစိုက်ထူခြင်း၊ မြန်မာ-ထိုင်းမဲဆိုင်-မဲဟောက်ချောင်း နယ်နိမိတ်ရှိ အမှတ် (၂) ချစ်ကြည်ရေး တံတားပေါ်တွင် နယ်နိမိတ်အမှတ်အသား ကြေးပြားနေရာ ပူးတွဲတိုင်းတာခြင်း၊ ၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံအကြား ရေအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးကိစ္စအတွက် မြေပုံထုတ်ရန် အကြိုတိုင်းတာခြင်း၊ ၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ထိုင်းရေအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ တံတားအမှတ်(၂) အနီး၊ နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် 391 နှင့် 392 အကြားထိုင်းဘက်မှတည်ဆောက်ထားသောဝိန်းယွင် တူးမြောင်းနှင့် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် 458 အနီးရှိထိုင်းဘက်မှ တည်ဆောက်ထားသောမိန်းဒန် တူးမြောင်းများကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘဏာရေးနှစ်တွင် မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်ရှိထီးခီး/ပူနမ်ရွမ်ဒေသတွင် ပူးတွဲ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-ထိုင်းမဲဆိုင်-မဲဟောက်ချောင်းနယ်နိမိတ်ရှိ နယ်နိမိတ် ရည်ညွန်း မှတ်တိုင် (၁၆၄) တိုင်ကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်ရှိထီးခီး/ပူနမ်ရွမ်ဒေသတွင် ပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း၊ မြန်မာ-ထိုင်းမဲဆိုင်-မဲဟောက်ချောင်း နယ်နိမိတ်ရှိ မြန်မာဘက်ကမ်းမှ နယ်နိမိတ်ရည်ညွန်းမှတ်တိုင် (၅ဝ၈) တိုင်ကိုကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခြင်း၊ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ထိုင်းပူးတွဲကော်မတီ အစည်းအဝေးတတ်ရောက်ခြင်း မြန်မာ-ထိုင်းနယ်နိမိတ်တွင် အငြင်းပွားလျှက် ရှိသည့် ဘုရားသုံးဆူဒေသသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် တနင်္သာရီဒေသအတွင်း မောတောင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းဖွင့်လှစ်မည့် မောတောင်ဒေသအားကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ထိုင်း နယ်နိမိတ်နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်စခန်းဖွင့်လှစ်မည့် ဆင်ကွန်း-မောတောင်ဒေသသို့ နှစ်နိုင်ငံအသေးစိတ်ပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအတွက် ပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးသို့ တတ်ရောက်ခြင်း၊ မြန်မာ-ထိုင်းနယ်နိမိတ် မောတောင်-ဆင်ကွန်ဒေသနှစ်နိုင်ငံပူတွဲ၍ အသေးစိတ်ကွင်းဆင်း တိုင်းတာရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ (၈)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ-ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံပူး တွဲနယ်နိမိတ်ကော်မတီ (JBC) အစည်းအဝေးသို့ တတ်ရောက်ခြင်း၊ (၂၇) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ-ထိုင်းဒေသ ဆိုင်ရာနယ်ခြား ကော်မတီအစည်းအဝေး တတ်ရောက်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

Go to top