ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး( စီမံကိန်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန)၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး (စီမံကိန်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန) ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

          ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး  (စီမံကိန်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန)  မှ  အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများ  စီမံဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
 
          ( ၁) နိုင်ငံတော်နှင့်ဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်သည့်မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းလမ်းညွန်ချက်များကို လက်အောက်ခံဌာနများသို့ချမှတ်
                ပေးခြင်း၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး ကြီးကြပ်လမ်းညွန်ပေးခြင်း၊
          ( ၂) မြေတိုင်းတာရေး၊ မြေပုံရေးဆွဲရေးနှင့် မြေပုံထုတ်လုပ်ရေးအတွက် စီမံချက်များရေးဆွဲခြင်း၊
          ( ၃) ဝန်ထမ်းများ ရာထူးအဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
          ( ၄) အသုံးစရိတ် (ရသုံးမှန်းခြေ/ဘတ်ဂျက်) ငွေများ တောင်းခံခြင်းနှင့် ဌာနအလိုက်ခွဲဝေပေးခြင်း၊
          ( ၅) အရ/အသုံးငွေများကို ငွေစာရင်းဆိုင်ရာ ညွန်ကြားချက်နှင့် အညီလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားခြင်း၊
          ( ၆) ဝန်ထမ်းများစိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်းကောင်းမွန်ရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
          ( ၇) အဆင့်မြင့်နည်းပညာပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
          ( ၈) ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အထက်အဖွဲ့အစည်းများသို့ လုပ်ငန်းစီမံချက်များ၊ ဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီအရင်ခံ
                စာများပြုစုပေးခြင်း၊
          ( ၉) နိုင်ငံတကာမြေတိုင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
          (၁ဝ) အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့် သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲများ ကျင်းပပေးခြင်း၊
          (၁၁) သင်တန်းများ (ပြည်တွင်း/ပြည်ပ) စေလွတ်ပေးခြင်းနှင့် ဌာနတွင်းမွမ်းမံသင်တန်းများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
          (၁၂) ဝန်ထမ်းသက်သာချောင်ချိရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ ရုံးတတ်၊ ရုံးဆင်းအဆင်ပြေစေရန်
                 အတွက် ဝန်ထမ်းကြို/ပို့ မော်တော်ယာဉ်များ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
          (၁၃) ပုံနှိပ်ပြီးမြေပုံများကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးခြင်း၊

 

Go to top