နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင့် မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေး မြေတိုင်းဌာနခွဲ၊ အကြောင်းအရာ

နောက်ခံသမိုင်း

မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှအတွင်း တွင်တည်ရှိပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ လာအိုနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံတို့ နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။ ကုန်းပိုင်းနယ်နိမိတ်များအား နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင့် မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးမြေတိုင်းဌာနခွဲမှ အဓိကတာဝန်ယူတိုင်းတာသတ်မှတ်ပြီး၊ ရေပိုင်းနယ်နိမိတ် (ဥပမာ-နတ်မြစ်နယ်နိမိတ်၊ မဲခေါင်မြစ်ကြောင်းနယ်နိမိတ်၊ မဲဆိုင်-မဲဟောက် ချောင်းနယ်နိမိတ်) နှင့် ပင်လယ်ပြင်နယ်နိမိတ်များကို ရေတပ်ပင်မတိုင်းတာရေးတပ်မှ အဓိကတာဝန် ယူတိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်း ဆောင်ရွက် ပါသည်။ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင့် မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးမြေတိုင်းဌာနခွဲသည် ၁၉၉ဝ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂ဝ) ရက် နေ့တွင်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ဌာနခွဲတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင့် မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေး မြေတိုင်းဌာနခွဲ စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ် မှ ယနေ့အထိ အောက်ဖေါ်ပြပါ အရာထမ်းများမှ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။

ဉ် အမည် ရာထူး ကာလ
၁။ ဦးမြမောင် ဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူး ၂၂ - ၅ - ၁၉၉ဝ မှ ၂၄ -၇ -၁၉၉၁ အထိ
၂။ ဦးမြမောင် ညွန်ကြားရေးမှူး ၂၅ -၂ - ၁၉၉၁ မှ ၂ - ၅ - ၁၉၉၃ အထိ
၃။ ဦးအောင်သန်း ညွန်ကြားရေးမှူး ၃ - ၅ - ၁၉၉၅ မှ ၉ - ၁၁ - ၁၉၉၄ အထိ
၄။ ဦးမြင့်သိန်း  ညွန်ကြားရေးမှူး ၁၆ - ၂ - ၁၉၉၅ မှ ၃၁ - ၁ - ၂ဝဝ၁ အထိ
၅။ ဦးညီထူး ညွန်ကြားရေးမှူး ၂၂ - ၆ - ၂ဝဝ၁ မှ ၂၇ - ၅ - ၂ဝဝ၂ အထိ
၆။ ဦးညိုဝင်း ညွန်ကြားရေးမှူး ၁၄ - ၁၁ - ၂ဝဝ၂ မှ ၃၁ - ၈ - ၂ဝ၀၅ အထိ
၇။ ဦးကျော်ဆွေ ညွန်ကြားရေးမှူး ၂၅ - ၁ - ၂ဝဝ၆ မှ ၃ဝ - ၈ - ၂ဝ၁၂ အထိ
၈။ ဦးအောင်ကျော်သန်း  ညွန်ကြားရေးမှူး ၁ဝ - ၁ဝ - ၂ဝ၁၂ မှ ၃ - ၉ - ၂ဝ၁၃ အထိ
၉။ ဦးသက်ဦး ညွန်ကြားရေးမှူး ၁ - ၆ - ၂ဝ၁၃ မှ ၁၅ - ၁ - ၂၀၁၅ အထိ
၁၀။ ဦးအောင်မိုး ညွန်ကြားရေးမှူး ၁၆ - ၁ - ၂ဝ၁၅ မှ ၂၀၁၆ အထိ
၁၁။ ဦးစိန်မင်း ညွန်ကြားရေးမှူး ၁ - ၉ -၂၀၁၆ မှ ၁-၁၀-၂၀၁၇ အထိ
၁၂။ ဦးဇေယျာထွေး ညွန်ကြားရေးမှူး ၂-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၅-၉-၂၀၂၃ အထိ
၁၃။ ဦးဌေးလှိုင် ညွန်ကြားရေးမှူး ၁၈-၁၀-၂၀၂၃ မှ ယနေ့အထိ

ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အား

နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင်မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးမြေတိုင်းဌာနခွဲ၏  ၂ဝ၂၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့အထိ ဖွဲစည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားမှာ  အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံဇယား

ဝန်ထမ်းအင်အား

 

ဖွဲ့စည်းပုံအရခွင့်ပြုအင်အား

ခန့်ထားအင်အား

လစ်လပ်အင်အား

အရာထမ်း

အမှုထမ်း

၁၃

၂၂၂

၁၃

၃၃

-

၁၈၉

စုစုပေါင်း

၂၃၅

၄၆

၁၈၉

မူဝါဒ/ရည်မှန်းချက်

နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင့် မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးမြေတိုင်းဌာနခွဲ၏ မူဝါဒ/ရည်မှန်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်

   (၁)  နိုင်ငံတော်မှလိုအပ်သောစီမံကိန်းမြေပုံ (Project Map) များအားစကေးအမျိုးမျိုးဖြင့် တိကျမှန်ကန်စွာ တိုင်းတာ
         ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ပေးရန်၊
   (၂)  နိုင်ငံတော်၏ ပိုင်နက်နယ်နိမိတ်ကို လျော့ပါးမှုမရှိစေဘဲ တိကျမှန်ကန်စွာ တိုင်းတာ သတ်မှတ်ပေးရန်။

 

 
Go to top