ကောင်းကင်မြေတိုင်းနှင့် ဓာတ်ပုံဌာနခွဲ၊ အကြောင်းအရာ

နောက်ခံသမိုင်း ကောင်းကင်မြေတိုင်းရုံးကို ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် အမှတ်( ၈၈ )၊ ပြည်လမ်း၊ ( ၆ )မိုင်ခွဲ၊ ယခု International Business Centre (IBC)​ နေရာ၌ ရုံးစိုက်ကာ အမျိုးသားစီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာန (Ministry of National Planning) အောက်တွင်သီးခြားဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဘဟန်အားပထမဆုံး ညွှန်ကြားရေးဝန်အဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ ပါသည်။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝခြင်း တူညီသည့်မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၏ရုံးခွဲ အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ကောင်းကင်မြေတိုင်းနှင့်ဓာတ်ပုံဌာနခွဲ အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယခုအချိန်ထိ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ ၁၉၅၃ ခုနှစ် ကောင်းကင်မြေတိုင်းဌာန စတင်တည်ထောင်ချိန်မှ ယခုအချိန်အထိ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည့်အကြီး အကဲများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

စဉ်     အမည်                          ကာလ ရာထူး
၁။   ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဘဟန်  ( ၁၉၅၂ - ၁၉၅၄ )   ညွှန်ကြားရေးဝန်
၂။   ဦးအာရ်လှကျော်              ( ၁၉၅၄ - ၁၉၅၇ )   ဦးစီးဌာနမှူး
၃။   ဦးလွန်းဘေ                   ( ၁၉၅၇ - ၁၉၇၃ )   ဦးစီးဌာနမှူး
၄။   ဦးမောင်မောင်                ( ၁၉၇၃ - ၁၉၈၁ )   ဦးစီးဌာနမှူး
၅။   ဦးရှိန်                          ( ၁၉၈၁ - ၁၉၈၈ )   ဦးစီးဌာနမှူး
၆။   ဦးအောင်သန်း               ( ၁၉၈၈ - ၁၉၉၂ )   ညွှန်ကြားရေးမှူး
၇။   ဦးမြင့်လွင်                    ( ၁၉၉၂ - ၁၉၉၈ )   ညွှန်ကြားရေးမှူး
၈။   ဦးကံဆင့်                     ( ၁၉၉၈ - ၂၀၀၄ )   ညွှန်ကြားရေးမှူး
၉။   ဦးသန်းလှိုင်                  ( ၂၀၀၄ - ၂၀၀၈ )   ညွှန်ကြားရေးမှူး
၁၀။ ဦးသန်းအေး                 ( ၂၀၀၈ - ၂၀၁၃ )   ညွှန်ကြားရေးမှူး
၁၁။ ဦးတင်ဝင်း                   ( ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄)     ညွှန်ကြားရေးမှူး
၁၂။ ဦးကိုလတ်                    (၂၀၁၅ - ယခုထိ)    ညွှန်ကြားရေးမှူး

၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ကောနယ်တက္ကသိုလ်မှ ဒေါက်တာဘဲချား ဦးဆောင်သည့် ပညာရှင်အဖွဲ့ဝင်(၃)ဦးတို့မှ ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံဖတ်ရှုအသုံးပြုခြင်း (Photo Interpreta-tion) သင်တန်း ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် လာရောက်ပို့ချခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းသို့ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ အရာထမ်း(၁၃)ဦးအပါအဝင်၊ အခြားဌာနဆိုင်ရာ အရာထမ်း(၁၄)ဦးနှင့် စုစုပေါင်း (၂၇)ဦး တက်ရောက် ခဲ့ကြပါသည်။ ကောင်းကင်မြေတိုင်းဌာန (မြေတိုင်းဦးစီးဌာန) - (၁၃)ဦး သစ်တောဦးစီးဌာန - (၂) ဦး ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာန - (၂) ဦး မြို့ရွာနှင့်အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန - (၃) ဦး စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန - (၄) ဦး တပ်မတော်ကြည်း - (၃) ဦး မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း (Aerial Photography) နှင့် ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံမှ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း ( Photogrammetry ) ဒီပလိုမာ သင်တန်းများကို ၁၉၈၀ ခုနှစ် မှ ၁၉၈၈ ခုနှစ်အတွင်း နယ်သာလန်နိုင်ငံသို့ သင်တန်းသားဦးရေ(၁၀)ဦး သွားရောက်သင်ယူခဲ့ပါ သည်။ ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံမှ မြေပုံရေးဆွဲခြင်းနှင့် မြေပြင်သတင်းအချက်အလက်များစနစ်၊ မဟာသိပ္ပံသင်တန်းကို မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ ၂၀၀၂ ခုနှစ် မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း ဂျာမဏီနိုင်ငံသို့ သင်တန်းသားဦးရေ(၂)ဦးသွားရောက် သင်ယူခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အတွင်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် သဘာဝအရင်းအမြစ်များအတွက် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာစနစ် မဟာသိပ္ပံသင်တန်းသို့ သင်တန်းသား (၁) ဦးသွားရောက် သင်ယူခဲ့ပါသည်။ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံအသုံးပြု၍ ဒစ်ဂျစ်တယ်မြေပုံရေးဆွဲ ထုတ်လုပ်ခြင်း (Digital Mapping) ဘာသာရပ်သင်တန်း၊ အဝေးမှမြေပြင်သတင်း အချက်အလက်များစူးစမ်းထောက်လှမ်းခြင်း (Remote Sensing)၊​ ကောင်းကင် ဓာတ်ပုံအသုံးပြု မြေပုံရေးဆွဲထုတ်လုပ်ခြင်း (Photogrammetry) သင်တန်းများကို ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှ ယနေ့ထိ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ သွားရောက် သင်ယူခဲ့ကြပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အား

ကောင်းကင်မြေတိုင်းနှင့်ဓာတ်ပုံဌာနခွဲ၏ ၂ဝ၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၃၁) ရက်နေ့အထိ ဖွဲစည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံဇယား

ဝန်ထမ်းအင်အား  

  ဖွဲ့စည်းပုံအရခွင့်ပြုအင်အား ခန့်ထားအင်အား လစ်လပ်အင်အား
အရာထမ်း ၁၆ ၁၁
အမှုထမ်း   ၂၄၂  ၆၉ ၁၇၃
စုစုပေါင်း  ၂၅၈ ၈၀ ၁၇၈

မူဝါဒ/ရည်မှန်းချက်

ကောင်းကင်မြေတိုင်းနှင့်ဓာတ်ပုံဌာနခွဲ၏ မူဝါဒ/ရည်မှန်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

၁။ တပ်မတော်နှင့်ဌာနဆိုင်ရာသုံးမြေမျက်နှာပြင်နိမ့်မြင့်ပြမြေပုံများရေးဆွဲထုတ်လုပ်​ပေးရန်၊
၂။ စီမံကိန်းမြေပုံများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီရေးဆွဲထုတ်လုပ်​ပေးရန်၊
၃။ ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း၊ ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံများ၊ ဆက်ကပ်ဓာတ်ပုံများကိုနိုင်ငံတော် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအတွက်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပေးရန်၊

 

 

Go to top