ဘူမိပမာဏနှင့် အမှတ်(၂) မြေတိုင်းဌာနခွဲ အကြောင်းအရာ

နောက်ခံသမိုင်း

မြန်မာနိုင်ငံတွင်မြေတိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့်မြေပုံထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို အိန္ဒိယမြေတိုင်းဌာနသည် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ပြီး ကာလတိုင်အောင်တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

နိုင်ငံအတွင်းမြေတိုင်းတာခြင်းနှင့်မြေပုံရေးဆွဲထုတ်လုပ်ခြင်း တာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ရန်ရည်မှန်းချက်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ မြေတိုင်းဌာန ကို ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၁) ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ​မြေတိုင်းဌာန လက်အောက်၌ ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် အမှတ်(၂) မြေတိုင်းအဖွဲ့နှင့် ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် အခြေခံမြေတိုင်းနှင့်သုတေသနအဖွဲ့တို့ကို ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အမှတ်(၂)မြေတိုင်းအဖွဲ့အား ဦးအေးသွင်က ပထမဆုံးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အခြေခံ မြေတိုင်းနှင့် သုတေသနအဖွဲ့အား ဦးအာ(ရ်)လှကျော်မှ ပထမဆုံးတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၉ ခုနှစ်မှစတင်၍ ဦးစိန်လွင်မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါမြေတိုင်းအဖွဲ့အသီးသီးသည် ၁၉၅၇-၅၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၁-၁၉၇၂ ခုနှစ်အထိ အမှတ်(၄၆၀)၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိကာ ၁၉၇၁-၁၉၇၂ မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ ပြည်တော်အေးရိပ်သာလမ်းသွယ်၊ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်း၊ ရန်ကင်း မြို့နယ်တွင်တည်ရှိခဲ့ကြပြီး၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ မြို့ပတ်လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော် တွင် တည်ရှိခဲ့ပါသည်။

သီးခြားစီရပ်တည်ခဲ့ကြသော  အခြေခံမြေတိုင်းနှင့် သုတေသနအဖွဲ့နှင့်အမှတ်(၂) မြေတိုင်းအဖွဲတို့အား  ၁၉၉၀  ပြည့်နှစ် တွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အသစ်အရ ဘူမိပမာဏမြေတိုင်းဌာနစုနှင့်အမှတ်(၂)မြေတိုင်းဌာနစုဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ပြီး ဌာနစု(၂)ခုပေါင်းစည်း၍ ဘူမိပမာဏနှင့် အမှတ်(၂)မြေတိုင်း ဌာနခွဲဟူသည့် အမည်သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါသည်။ ဘူမိပမာဏနှင့်အမှတ်(၂) မြေတိုင်းဌာနခွဲအား ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦး ကွပ်ကဲကြပ်မတ်၍ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး မြေတိုင်းဦးစီးဌာနကြီးကဲ့သို့ပင် ၁၉၇၂  ခုနှစ်မှ ၁၉၉၂ ခုနှစ်အထိ လယ်ယာနှင့်သစ်တောဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်၌ လည်းကောင်း ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အထိ သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်၌လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ အထိ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်တွင်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှ ယနေ့အထိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန အောက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၁၉၉၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ဘူမိပမာဏနှင့်အမှတ် (၂) မြေတိုင်းဌာနခွဲတွင်  တာဝန်ယူခဲ့ကြသည့်  ဌာနခွဲအကြီးအကဲများ မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ကာလ

မှတ်ချက်

၁။

ဦးသန်းမြင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူး

၁၉၉၁  မှ  ၁၉၉၄ ထိ

 

၂။

ဦးအောင်သန်း

-။-

၁၉၉၄  မှ  ၁၉၉၆ ထိ

 

၃။

ဦးတင်မြင့်

-။-

၁၉၉၆  မှ  ၂၀၀၁ ထိ

 

၄။

ဦးညီထူး

-။-

၂၀၀၁  မှ ၂၀၀၂ ထိ

 

၅။

ဦးမင်းစိန်လွင်

-။-

၂၀၀၂  မှ ၂၀၀၃ ထိ

 

၆။

ဦးမျိုးဆန်း

-။-

၂၀၀၄  မှ ၂၀၁၀ ထိ

 

၇။

ဦးစောလှနိုင်

-။-

၂၀၁၀  မှ ၂၀၁၂ ထိ

 

၈။

ဦးလှခိုင်

-။-

၂၀၁၂  မှ ၂၀၁၃ ထိ

 

၉။

ဦးသက်ဦး

-။-

၂၀၁၃

 

၁၀။

ဦးသိန်းနိုင်

-။-

၂၀၁၃  မှ  ၂၀၁၅ ထိ

 

၁၁။

ဦးသက်ဦး

-။-

၂၀၁၅  မှ  ၂၀၁၆ ထိ

 

၁၂။

ဦးအောင်မိုး

-။-

၂၀၁၆ မှ ၂၀၁၈ ထိ

 

၁၃။

ဦးဝင်းရွှေ

ညွှန်ကြားရေးမှူး

၂၀၁၈ မှ ယနေ့အထိ

 

 

ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အား

ဘူမိပမာဏနှင့် အမှတ် (၂) မြေတိုင်းဌာနခွဲ၏ ၂ဝ၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၃၀) ရက်နေ့အထိ ဖွဲစည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားမှာ  အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံဇယား

     

ဝန်ထမ်းအင်အား

 

ဖွဲ့စည်းပုံအရခွင့်ပြုအင်အား

ခန့်ထားအင်အား

လစ်လပ်အင်အား

အရာထမ်း

အမှုထမ်း

၁၆

၂၄၅

၁၃

၅၃

၁၉၂

စုစုပေါင်း

၂၆၁

၆၆

၁၉၅

 

မူဝါဒ/ရည်မှန်းချက်

          ဘူမိပမာဏနှင့် အမှတ်(၂)မြေတိုင်းဌာနခွဲ၏ မူဝါဒ/ရည်မှန်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

         (၁) နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ အတွက် စကေးအမျိုးမျိုးရှိသော
              မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ပြ  မြေပုံများကို  ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ရန်အတွက်  မြေပြင်ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း  လုပ်ငန်းများကို
              တိကျမှန်ကန်စွာ တိုင်းတာ ဆောင်ရွက်ရန်၊
        (၂)  မြေပြင်ကွင်းဆင်း တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးပြုနိုင်သော ပထမတန်းစား မြေတိုင်း မှတ်တိုင်များနှင့် 
              နိမ့်မြင့်မှတ်တိုင်များကို တည်ဆောက် တိုင်းတာရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်၊
        (၃)  အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော နိုင်ငံတကာနယ်နိမိတ်ကို အပြန်အလှန်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို အခြေခံ၍
              နယ်နိမိတ်တိုင်းတာ သတ်မှတ်ရာတွင် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ရန်။

 

Go to top