ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးအတွက် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲကျင်းပမည့်ရက် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန

ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးအတွက် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲကျင်းပမည့်ရက် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

 

          မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်တွင် (၂၇-၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးခန့်ထားရေး နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲကို (၂၈-၁-၂၀၂၂)ရက်နေ့  နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရန် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်သည်။

 

Go to top