မြေပုံများဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးခြင်း

          မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ တိုင်းတာရေးဆွဲ ထုတ်ဝေလျက်ရှိသည့် မြေမျက်နှာပြင်ပြမြေပုံများကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးပြီး လုံခြုံမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထားရှိရန်မလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံတော်မြေပုံနှင့် ပြည်နယ် / တိုင်းဒေသကြီး မြေပုံ များကို လွတ်လပ်စွာ ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။

အများပြည်သူသို့ရောင်းချသည့်မြေပုံဈေးနှုန်းများ

          (၁)    ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်မြေပုံ (၁"=၂၀ မိုင်) (မြန်မာ)       ၂၅၀၀ ကျပ်
          (၂)    ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်မြေပုံ (၁"=၄၅ မိုင်) (မြန်မာ)       ၁၀၀၀ ကျပ်
          (၃)    ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်မြေပုံ (၁"=၄၅ မိုင်) (အင်္ဂလိပ်)    ၁၀၀၀ ကျပ်
          (၄)    ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း​ဒေသကြီး မြေပုံစာအုပ်(မြန်မာ)                   ၅၀၀၀ ကျပ်
          (၅)    နေပြည်တော်လမ်းညွှန် မြေပုံ (မြန်မာ)                                  ၁၀၀၀ ကျပ်
          (၆)    ရန်ုကုန်လမ်းညွှန် မြေပုံ (မြန်မာ)                                         ၁၀၀၀ ကျပ်    

Go to top