မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် အလုပ်လျှောက်ထားသူများအား လူတွေ့စစ်ဆေးမည့်ကိစ္စ

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန
အလုပ်လျှောက်ထားသူများအား လူတွေ့စစ်ဆေးမည့်ကိစ္စ

၁။      မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ ခေါ်ယူသော စာရင်းကိုင်(၄)၊ အငယ်တန်းစာရေး၊ ယာဉ်မောင်း(၅)၊ အစောင့်၊ သန့်ရှင်းရေးအကူ ရာထူးလျှောက်ထားသူများအား လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားပါမည်။

ကျင်းပမည့်နေ့ရက်

-

၃ - ၇ -၂၀၂၁ (စနေနေ့)

ကျင်းပမည့်အချိန်

-

နံနက် ( ၉ : ၃၀) နာရီ

ကျင်းပမည့်နေရာ

-

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့)

၂။       လူတွေ့စစ်ဆေးခံယူမည့်သူများသည် ဘွဲ့လက်မှတ်မူရင်း၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင် လက်မှတ်မူရင်းတို့ကို ယူဆောင်လာကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန
အလုပ်လျှောက်ထားသူများအား လူတွေ့စစ်ဆေးမည့်ကိစ္စ

၁။      မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှခေါ်ယူသော  လုပ်သား(ကွင်း)၊ လုပ်သား(စက်) ရာထူးလျှောက်ထားသူများအား လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားပါမည်။

ကျင်းပမည့်နေ့ရက်

-

၄ - ၇ -၂၀၂၁ (စနေနေ့)

ကျင်းပမည့်အချိန်

-

နံနက် ( ၉ : ၃၀) နာရီ

ကျင်းပမည့်နေရာ

-

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့)

၂။       လူတွေ့စစ်ဆေးခံယူမည့်သူများသည် ပညာအရည်အချင်းအထောက်အထားမူရင်း၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မူရင်းတို့ကို ယူဆောင်လာကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

Go to top