အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၂၄-၈-၂၀၁၇)

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။        မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ပါစက်ပစ္စည်းကိရိယာများအား ဌာန အရောက်တန်ဖိုး (D.D.P) (နေပြည်တော်)၊ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

စဉ်

ပစ္စည်းအမျိုးအမည်

အရေအတွက်

(က)

Differential GPS (Survey Grade)
(Base Receiver                                      - 1 Unit,
 Rovers Receiver                                   - 2 Units,
 External  Radio System(UHF 35 W)       - 1 Set,
 Tripod                                                 - 3 Nos.,
 Data processing Software                    - 1 No.)

( 3 )Sets

(ခ)

Auto Level (Survey Grade) 
(Auto Level                                        - 1 Unit,
 Staves                                              - 2 Nos.,
 Tripod                                              - 1 No.)

( 3 )Sets

(ဂ)

Handheld GPS 
Brand     : Garmin
(Montana 650 t)

(10)Nos.

(ဃ)

Accessories for UltraCam Eagle Camera
(Pilot Display Unit                              - 1 No.,
 Power Supply & Data Cable               - 2 Nos.,
 Flash Data Unit (5 TB)                       - 1 No.) 

( 1 )Lot

၂။        အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအား (၂၉ - ၉ - ၂၀၁၇) ရက်နေ့ (၁၂:၀၀) နာရီတွင် နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန် ဖြစ်ပြီး (၁၄ : ၀၀) နာရီတွင် တင်ဒါဖွင့်လှစ်ပါမည်။
၃။        အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် ရယူနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံ​ရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန
မြို့ပတ်လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း၊ ၀၆၇-၄၁၃၄၃၃၊ ၀၆၇ - ၄၁၃၀၇၃

Go to top