အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း(၂၁-၁၂-၂၀၁၈)

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။    မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ပါ GNSS CORS (Continuously Operating Reference Station)အား တည်ဆောက်တပ်ဆင်ပြီးသည်အထိ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

        စဉ်                ပစ္စည်းအမျိုးအမည်                                                                    အရေအတွက်

       (က)   GNSS CORS (Continuously Operating Reference Station )               1 Package
               (၁) GNSS CORS တည်ဆောက်တပ်ဆင်ခြင်း - (5) Sets
               (၂) Systems Software for 5 CORS - Complete Set

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအား (၁၄- ၂ -၂၀၁၉) ရက်နေ့ (၁၂:၀၀) နာရီတွင် နောက်ဆုံးထား၍ လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး (၁၄:၀၀) နာရီတွင် တင်ဒါဖွင့်လှစ်ပါမည်။

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် ရယူနိုင်ပါမည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊
မြို့ပတ်လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း - ၀၆၇-၃၄၁၃၄၃၃၊ ၀၆၇-၃၄၁၃၀၇၃

Go to top