တင်ဒါ

၁။ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား ဌာနအရောက်တန်ဖိုး (D.D.P) (​နေပြည်တော်)၊ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

 ...

၁။          မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တတိယ (၃) လပတ်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူထားသည့် 

မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ (၂၂-၁၁-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့သည့်ပစ္စည်းများအား တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီများ၏ အမည်စာရင်း ကြေညာခြင်း

၁။ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ပါလုပ်ငန်း...

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ (၂၀-၁၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၁၅/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှ...

၁။ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား ဌာနအရောက်တန်ဖိုး (D.D.P) (​နေပြည်တော်)၊ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ (၁၀-၄-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၄/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ မြေတိုင်းဦးစီးဌာန...

၁။     မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား ဌာနအရောက်တန်ဖိုး (D.D.P) (​နေပြည်တော်)၊ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

 

Pages

Go to top