မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၏ (၇၅)နှစ်မြောက် စိန်ရတုအထိမ်းအမှတ် မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမဂ္ဂဇင်း

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သည့် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၏ (၇၅)နှစ်မြောက် စိန်ရတုအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ထုတ်ဝေသည့် မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမဂ္ဂဇင်းအား Download ပြုလုပ်၍ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ 
www.surveydepartment.gov.mm/sites/default/files/Laws/SD_Magazine_28_10_2021.pdf

Go to top