အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၅-၉-၂၀၁၆)

PDF: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။      မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ပါလုပ်ငန်းသုံး စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများကို ဌာနအရောက်တန်ဖိုး ( D.D.P )မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

စဉ်

ပစ္စည်းအမျိုးအမည်

အရေအတွက်

(က)

PC (Desktop Computer) Dell Core i5 (or) i7

7 nos.

(ခ)

UPS (1.25 KVA) Power Tree

 7 nos.

(ဂ)

Air Conditioner (Split type)(1.5 HP)TCL

6 nos.

(ဃ)

Projector with Screen (70" x 70")  

(Panasonic: PT-LB 300)

1 set

(င)

Copier (B&W) (A3)  Konica Minolta: Bizhub 195

2 nos.

(စ)

Laser Jet Printer (B&W)

(Konica Minolta: Page Pro 5650 EN)

2 nos.

(ဆ)

Laser Jet Colour Printer (A 4)

(Konica Minolta: Magic Colour 1690 MF)

2 nos.

(ဇ)

Conference System (1 Chairman + 20 Delegates)

1 lot

၂။      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအား (  ၂၀  - ၉ - ၂၀၁၆ )ရက်နေ့ ( ၁၂:၀၀ )နာရီတွင် နောက်ဆုံးထား၍ လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး( ၁၄ : ၀၀ )နာရီတွင် တင်ဒါဖွင့်လှစ်ပါမည်။
၃။      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် ရယူနိုင်ပါ သည်။

ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုစိစစ်ရေးကော်မတီ
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊
 မြို့ပတ်လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း - ၀၆၇-၄၁၃၄၃၃၊ ၀၆၇-၄၁၃၅၈၈

Go to top