အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၂၉-၁၀-၁၈)

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 ၁။ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ပါ မြေပုံရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းသုံး Software နှင့် Workstation များအား ဌာနအရောက်တန်ဖိုး (D.D.P) (​နေပြည်တော်)၊ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

 စဉ်    ပစ္စည်းအမျိုးအမည်                                                              အရေအတွက်

 (က)    Arc GIS Workstation Complete Set
          (၁) Arc GIS Software                                                         (6) Nos.
          (၂) Arc GIS Workstation                                                    (6) Nos.

 (ခ)     Inpho Application Master Workstation Complete Set
          (၁) Inpho Application Master  Orthomaster and          (1) No.
               Orthovista  Software
          (၂) Inpho Application Master Workstation                            (1) No.

 ၂။      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအား ( ၃ - ၁၂ - ၂၀၁၈) ရက်နေ့ (၁၂:၀၀) နာရီတွင် နောက်ဆုံးထား၍ လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး (၁၄:၀၀) နာရီတွင် တင်ဒါဖွင့်လှစ်ပါမည်။
 ၃။      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် ရယူနိုင်ပါမည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊
 
မြို့ပတ်လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း - ၀၆၇-၃၄၁၃၄၃၃၊ ၀၆၇-၃၄၁၃၀၇၃

Go to top