တင်ဒါဖွင့်ဖောက်ကြေညာပွဲအား ပြောင်းလဲကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခြင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ (၂၀-၁၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၁၅/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် ဝယ်ယူရမည့်ပစ္စည်းများအနက် ဒုတိယ (၃)လပတ်အတွက် လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများစိစစ်ဝယ်ယူခြင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများနှင့်ပတ်သက်၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအား (၃၀-၁၂-၂၀၁၉) ရက်နေ့ အစား (၃-၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့ (၁၀:၀၀)နာရီတွင် နောက်ဆုံးထား၍ လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး (၁၀:၀၀)နာရီတွင် တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

Go to top