သတင်းများ

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၌ ArcGIS Enterprise Software အကြောင်း နည်းပညာသရု...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၌ Leica Geosystems မှ DMC III Camera ၊ CityMappe...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှင့်အမှတ်(၁)မြေတိုင်းဌာနခွဲ(ပြင်ဦးလွင်မြို့)မှ ဝန်...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၌ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲကို ( ၁၅ - ၇ - ၂၀၁၆...

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်...

မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံ မြေတိုင်းဌာနများ အစည်းအဝေးကို ( ၁၃ - ၆ - ၂၀၁၆ )  ရက်နေ...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၌ Leica, Aibotix X6 (UAV with Airborne GPS) ကိုင...

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊    ပြင်ဦးလွင်မြို့၊   သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၌ Topcon Singapore Positioning System မှ Magnet...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၌ Leica Geosystems Technologies Pte. Ltd. (Singa...

Pages

Go to top