နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင့် မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေး မြေတိုင်းဌာနခွဲ

နောက်ခံသမိုင်း

မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှအတွင်း တွင်တည်ရှိပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ လာအိုနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံတို့ နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။ ကုန်းပိုင်းနယ်နိမိတ်များအား နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင့် မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးမြေတိုင်းဌာနခွဲမှ အဓိကတာဝန်ယူတိုင်းတာသတ်မှတ်ပြီး၊ ရေပိုင်းနယ်နိမိတ် (ဥပမာ-နတ်မြစ်နယ်နိမိတ်၊ မဲခေါင်မြစ်ကြောင်းနယ်နိမိတ်၊ မဲဆိုင်-မဲဟောက် ချောင်းနယ်နိမိတ်) နှင့် ပင်လယ်ပြင်နယ်နိမိတ်များကို ရေတပ်ပင်မတိုင်းတာရေးတပ်မှ အဓိကတာဝန် ယူတိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်း ဆောင်ရွက် ပါသည်။ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင့် မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးမြေတိုင်းဌာနခွဲသည် ၁၉၉ဝ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂ဝ) ရက် နေ့တွင်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ဌာနခွဲတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင့် မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေး မြေတိုင်းဌာနခွဲ စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ် မှ ယနေ့အထိ အောက်ဖေါ်ပြပါ အရာထမ်းများမှ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။

ဉ် အမည် ရာထူး ကာလ
၁။ ဦးမြမောင် ဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူး ၂၂ - ၅ - ၁၉၉ဝ မှ ၂၄ -၇ -၁၉၉၁ အထိ
၂။ ဦးမြမောင် ညွန်ကြားရေးမှူး ၂၅ -၂ - ၁၉၉၁ မှ ၂ - ၅ - ၁၉၉၃ အထိ
၃။ ဦးအောင်သန်း ညွန်ကြားရေးမှူး ၃ - ၅ - ၁၉၉၅ မှ ၉ - ၁၁ - ၁၉၉၄ အထိ
၄။ ဦးမြင့်သိန်း  ညွန်ကြားရေးမှူး ၁၆ - ၂ - ၁၉၉၅ မှ ၃၁ - ၁ - ၂ဝဝ၁ အထိ
၅။ ဦးညီထူး ညွန်ကြားရေးမှူး ၂၂ - ၆ - ၂ဝဝ၁ မှ ၂၇ - ၅ - ၂ဝဝ၂ အထိ
၆။ ဦးညိုဝင်း ညွန်ကြားရေးမှူး ၁၄ - ၁၁ - ၂ဝဝ၂ မှ ၃၁ - ၈ - ၂ဝ၀၅ အထိ
၇။ ဦးကျော်ဆွေ ညွန်ကြားရေးမှူး ၂၅ - ၁ - ၂ဝဝ၆ မှ ၃ဝ - ၈ - ၂ဝ၁၂ အထိ
၈။ ဦးအောင်ကျော်သန်း  ညွန်ကြားရေးမှူး ၁ဝ - ၁ဝ - ၂ဝ၁၂ မှ ၃ - ၉ - ၂ဝ၁၃ အထိ
၉။ ဦးသက်ဦး ညွန်ကြားရေးမှူး ၁ - ၆ - ၂ဝ၁၃ မှ ၁၅ - ၁ - ၂၀၁၅ အထိ
၁၀။ ဦးအောင်မိုး ညွန်ကြားရေးမှူး ၁၆ - ၁ - ၂ဝ၁၅ မှ ၂၀၁၆ အထိ
၁၁။ ဦးစိန်မင်း ညွန်ကြားရေးမှူး ၁ - ၉ -၂၀၁၆ မှ ၁-၁၀-၂၀၁၇ အထိ
၁၂။ ဦးဇေယျာထွေး ညွန်ကြားရေးမှူး ၂-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၅-၉-၂၀၂၃ အထိ
၁၃။ ဦးဌေးလှိုင် ညွန်ကြားရေးမှူး ၁၈-၁၀-၂၀၂၃ မှ ယနေ့အထိ

ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အား

နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင်မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးမြေတိုင်းဌာနခွဲ၏  ၂ဝ၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၃၀) ရက်နေ့အထိ ဖွဲစည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားမှာ  အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံဇယား

ဝန်ထမ်းအင်အား

 

ဖွဲ့စည်းပုံအရခွင့်ပြုအင်အား

ခန့်ထားအင်အား

လစ်လပ်အင်အား

အရာထမ်း

အမှုထမ်း

၁၃

၂၂၂

၁၃

၃၃

-

၁၈၉

စုစုပေါင်း

၂၃၅

၄၆

၁၈၉

မူဝါဒ/ရည်မှန်းချက်

နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင့် မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးမြေတိုင်းဌာနခွဲ၏ မူဝါဒ/ရည်မှန်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်

   (၁)  နိုင်ငံတော်မှလိုအပ်သောစီမံကိန်းမြေပုံ (Project Map) များအားစကေးအမျိုးမျိုးဖြင့် တိကျမှန်ကန်စွာ တိုင်းတာ
         ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ပေးရန်၊
   (၂)  နိုင်ငံတော်၏ ပိုင်နက်နယ်နိမိတ်ကို လျော့ပါးမှုမရှိစေဘဲ တိကျမှန်ကန်စွာ တိုင်းတာ သတ်မှတ်ပေးရန်။

 

 

နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင့်မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးမြေတိုင်းဌာနခွဲ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

(က) ဆောင်ရွတ်ပြီးစီးခဲ့သောလုပ်ငန်းများ

(၁) မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်

၁၉၅၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၆၁ ခုနှစ်အထိ ဘဘစစ်ဆင်ရေးဖြင့် နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၅ - ၈၆ ခုနှစ်တွင် မှတ်တိုင်ပေါင်း (၁ဝ၆) တိုင်အားပထမအကြိမ် ပူးတွဲစစ်ဆေး၍ လိုအပ်သည့်ထပ်တိုးမှတ်တိုင်များစိုက်ထူးခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၃-၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် မှတ်တိုင်ပေါင်း (၄၉၈) တိုင်အား ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည် စစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၃-၉၄ ခုနှစ်တွင် (၁၃၈၄) မိုင် ရှည်လျားသည့် မြန်မာ-တရုတ်နယ်နိမိတ်တစ်လျောက်လုံးအား မြေပြင်ထိန်းမှတ်များချမှတ် တိုင်းတာပြီးကောင်းကင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူး၍ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂ဝဝ၃-၂ဝဝ၄ ခုနှစ်တွင် ပထမအကြိမ် မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင် (၃၈) တိုင်ကို နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ၂ဝဝ၄-၂ဝဝ၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-တရုတ်နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် အမှတ် S-229(2) ၏ အောက်ခြေမြေထိန်းနံရံပူးတွဲပြုလုပ်ခြင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်အမှတ် 81-2 မှ 83 အကြား သံပန်း ခြံစည်းရိုးကာရံမှုကို ပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်း၊ ၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်အမှတ် S78-1 မှ S79 အကြားအဆောက်အဦးတည်ဆောက်ခြင်း ကိုပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ သံပန်းခြံစည်းရိုးကာရံမှုကို ပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်း၊ ၂ဝဝ၇ - ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် 81 (နန်းတော်ဂိတ်) အနီးတွင် ရေထုတ်မြောင်း (၅)ခုအတွက် နှစ်နိုင်ငံ ပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော ချောင်းရေလမ်းကြောင်း ပြောင်းလဲမှုများကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသောချောင်း၊ ရေလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမှုများကိုကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင်အမှတ် 144-2 နှင့် 144-3 အကြားတရုတ်ဘက်ခြမ်း၌ ရော်ဘာစက်ရုံတည်ဆောက်မှု ကိုကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်ရှိမိုခဲချောင်း တလျောက် တရုတ်ဘက်မှ ကျောက်စီတံတိုင်းကာရံမှုကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ဘဏာရေးနှစ်တွင် မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်ထိန်းချုပ်ကားလမ်းရှိနယ်စပ် ဖြတ်ကျော် ဥမင်လှိုင်ခေါင်း အတွင်းနယ်နိမိတ်မျဉ်း အမှတ်အသားသတ် မှတ်ရန် ပူးတွဲကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း၊ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-တရုတ်နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် 53-4 အနီးနမ့်ဝမ်းချောင်းတွင် ပေါ်ထွန်းသောမြေနုကျွန်းကိုပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ် အထောက်အထား မှတ်တိုင် 98-1 နှင့် 98-2 အကြားမုံးကိုးချောင်းအတွင်းတရုတ်ဘက်မှ ကျောက်စီရေတား တမံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ် အထောက်အထား မှတ်တိုင် 22(2) အနီးငေါ့ချဉ်းခချောင်းတစ်လျောက် တရုတ်ဘက်မှ ကျောက်စီတံတိုင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပူးတွဲကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင်အမှတ် 96 နှင့် 97 အကြား မုံးကိုးချောင်းအတွင်း တရုတ်ဘက်မှ ရေကာတာ တည်ဆောက်ခြင်းကိုပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင် 53(4) အားရေတိုက်စားမှုမှ ကာကွယ်ရန် မြန်မာဘက်မှ ကျောက်စီနံရံတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် 79-1 နှင့် 79-2 အနီးလကျွန်းပေါ်တွင် နယ်နိမိတ်မျဉ်းကြောင်း ကိုပူးတွဲသတ်မှတ်ခြင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်ထိန်ချုပ်ကားလမ်းရှိနယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ဥမင်လှိုင်ခေါင်းအတွင်း နယ်နိမိတ်မျဉ်း အမှတ်အသားသတ်မှတ်ရန် ပူးတွဲကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း၊ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-တရုတ်နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်အမှတ် 83 အနီးနယ်နိမိတ် လမ်းကြောင်းနေရာ နှင့် 97(1) အထက်ပိုင်းမုံးကိုးချောင်း တရုတ်ဘက် ကမ်းတွင် ကမ်းထိန်းနံရံတည်ဆောက်မှုကို ပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင်အမှတ် 89-1(2) မှ 90(2) အကြားတရုတ်ဘက်မှ ကျောက်စီ ရေတားနံရံတည်ဆောက်မှုကိုပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်အထောက်အထားမှတ်တိုင် 22(2) အနီးငေါ့ချဉ်း ခချောင်းတစ်လျောက် တရုတ်ဘက်မှ ကျောက်စီတံတိုင်းဆောက်လုပ်ခြင်းကို ပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်အမှတ် 96 နှင့် 97 အကြားမုံးကိုးချောင်းအတွင်းတရုတ်ဘက်မှ ရေကာတာတည်ဆောက်ခြင်း ပူးတွဲကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခြင်း၊ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် ပန်ဆိုင်း (ကြူကုတ်မြို့) အနီး မြန်မာ-တရုတ်နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင် အမှတ် ၈၉-၁(၂) မှ နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင်အမှတ် ၉ဝ(၂) အတွင်း တရုတ်ဘက်မှကျော်စီရေတားနံရံ တည်ဆောက်နေမှုအား နှစ်ဘက်ပူးတွဲကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင်အမှတ် S၂ဝဝ(၁)အားမူလနေရာတွင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ပထမအကြိမ် နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲတိုင်းတာခြင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်အမှတ် S၂ဝဝ(၁) အားမူလနေရာ တွင် နှစ်ဘက်ပူးတွဲ၍ အပြီးသတ် ပြန်လည် စိုက်ထူခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ဒုတိယအကြိမ် ပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(၂) မြန်မာ-ထိုင်းနယ်နိမိတ်

၁၉၈၇ - ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ထိုင်းနယ်နိမိတ်၏ မဲဆိုင်-မဲဟောက်ချောင်းအပိုင်းအား နယ်နိမိတ်ပူးတွဲတိုင်းတာ သတ်မှတ်၍နယ်နိမိတ်ရည်ညွန်း မှတ်တိုင်ပေါင်းတစ်ဘက်စီတွင် (492) တိုင်စီစိုက်ထူခဲ့ကြပါသည်။ ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်တွင် နယ်နိမိတ်ရည်ညွန်း မှတ်တိုင်များအားပြန်လည်စစ်ဆေးခဲ့ကြပြီးမြစ်ကြောင်းပြောင်းလဲ၍ ကုန်းပေါ်သောနေရာ များတွင် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (BP Type-A) များစိုက်ထူခဲ့ပါသည်။ ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်တွင် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (BP Type-A) တစ်တိုင်နှင့်တစ်တိုင်အကြားတွင် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (BP Type-B) (၁၆) တိုင်အားနှစ်ဖက်ပူးတွဲ၍ ထပ်မံ စိုက်ထူခဲ့ကြပါသည်။ ၂ဝဝ၃-၂ဝဝ၄ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ထိုင်းမဲဆိုင်-မဲဟောက်ချောင်းနယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (၄၉၂) တိုင်ကို နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အမှတ် (၂) ချစ်ကြည်ရေးတံတားပေါ်တွင် နယ်နိမိတ်အမှတ်အသား ကြေးပြားနေရာ ပူးတွဲရှာဖွေခြင်း၊ ၂ဝဝ၄-၂ဝဝ၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ထိုင်းမဲဆိုင်-မဲဟောက်ချောင်း ထပ်တိုး နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် Type-B (၁၆) တိုင်ကိုနှစ်နိုင်ငံပူးတွဲတိုင်းတာစိုက်ထူခြင်း၊ မြန်မာ-ထိုင်းမဲဆိုင်-မဲဟောက်ချောင်း နယ်နိမိတ်ရှိ အမှတ် (၂) ချစ်ကြည်ရေး တံတားပေါ်တွင် နယ်နိမိတ်အမှတ်အသား ကြေးပြားနေရာ ပူးတွဲတိုင်းတာခြင်း၊ ၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံအကြား ရေအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးကိစ္စအတွက် မြေပုံထုတ်ရန် အကြိုတိုင်းတာခြင်း၊ ၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ထိုင်းရေအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ တံတားအမှတ်(၂) အနီး၊ နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် 391 နှင့် 392 အကြားထိုင်းဘက်မှတည်ဆောက်ထားသောဝိန်းယွင် တူးမြောင်းနှင့် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် 458 အနီးရှိထိုင်းဘက်မှ တည်ဆောက်ထားသောမိန်းဒန် တူးမြောင်းများကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘဏာရေးနှစ်တွင် မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်ရှိထီးခီး/ပူနမ်ရွမ်ဒေသတွင် ပူးတွဲ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-ထိုင်းမဲဆိုင်-မဲဟောက်ချောင်းနယ်နိမိတ်ရှိ နယ်နိမိတ် ရည်ညွန်း မှတ်တိုင် (၁၆၄) တိုင်ကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်ရှိထီးခီး/ပူနမ်ရွမ်ဒေသတွင် ပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း၊ မြန်မာ-ထိုင်းမဲဆိုင်-မဲဟောက်ချောင်း နယ်နိမိတ်ရှိ မြန်မာဘက်ကမ်းမှ နယ်နိမိတ်ရည်ညွန်းမှတ်တိုင် (၅ဝ၈) တိုင်ကိုကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခြင်း၊ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ထိုင်းပူးတွဲကော်မတီ အစည်းအဝေးတတ်ရောက်ခြင်း မြန်မာ-ထိုင်းနယ်နိမိတ်တွင် အငြင်းပွားလှျက် ရှိသည့် ဘုရားသုံးဆူဒေသသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် တနင်္သာရီဒေသအတွင်း မောတောင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းဖွင့်လှစ်မည့် မောတောင်ဒေသအားကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ထိုင်း နယ်နိမိတ်နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်စခန်းဖွင့်လှစ်မည့် ဆင်ကွန်း-မောတောင်ဒေသသို့ နှစ်နိုင်ငံအသေးစိတ်ပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအတွက် ပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးသို့ တတ်ရောက်ခြင်း၊ မြန်မာ-ထိုင်းနယ်နိမိတ် မောတောင်-ဆင်ကွန်ဒေသနှစ်နိုင်ငံပူတွဲ၍ အသေးစိတ်ကွင်းဆင်း တိုင်းတာရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ (၈)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ-ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံပူး တွဲနယ်နိမိတ်ကော်မတီ (JBC) အစည်းအဎေးသို့ တတ်ရောက်ခြင်း၊ (၂၇) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ-ထိုင်းဒေသ ဆိုင်ရာနယ်ခြား ကော်မတီအစည်းအဝေး တတ်ရောက်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(၃) မြန်မာ - ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နယ်နိမိတ်

၁၉၇၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၂ ခုနှစ်အတွင်း နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးနောက်၊ ၁၉၉၆ - ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင် (၇) တိုင်နှင့် တောင်ပြိုချောင်း၏ ရေလယ်ကြော အမှတ် (၇) ခုအားရှာဖွေတိုင်းတာခြင်း၊ ၁၉၉၇-၉၈ ခုနှစ်တွင် (၂၁၈) မိုင်ကျော်ရှိ နယ်နိမိတ်အားနှစ်နိုင်ငံပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂ဝဝ၄-၂ဝဝ၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နတ်မြစ်နယ်နိမိတ် ရည်ညွန်းအမှတ်များနှင့် သံတိုင်စင်တိုင်များ ပူးတွဲစစ်ဆေးပြုပြင် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နတ်မြစ်နယ်နိမိတ်အတွင်း သောင်ခုံ (၅)ခု ဖြစ်ပေါ်မှုကို ပူးတွဲကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း၊ ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ဘင်္ဘလားဒေရှ့် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် 32 နှင့် 54 အကြား နယ်နိမိတ်မျဉ်းနှင့် နယ်နိမိတ်မျဉ်းမှ (၁၅ဝ ပေ) အကွာ အမှတ်များရှာဖွေခြင်း၊ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (၂) တိုင်နှင့် ထပ်တိုးနယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (၁၈)တိုင်ကို နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲတိုင်းတာ တည်ဆောက်ခြင်း၊ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် 54 မှ 67 အကြားနယ်နိမိတ်မျဉ်းနှင့် နယ်နိမိတ်မျဉ်းမှ (၁၅ဝ ပေ)အကွာ အမှတ်များရှာဖွေခြင်းကို ထပ်မံစစ်ဆေးခြင်း၊ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (၃) တိုင် ပြုပြင်ခြင်း ထပ်တိုးနယ်နိမိတ် (၁၄) တိုင်၊ နယ်နိမိတ်ရည်ညွန်းမှတ်တိုင် (၁၉) တိုင်နှင့် အထောက်အကူ ပြုနယ်နိမိတ် (၅၄) တိုင် ပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေး တိုင်းတာခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၄-၂၀၁၅) ခုနှစ်၊ ကွင်းဆင်းရာသီအတွင်း နှစ်ဖက်မြေတိုင်းအဖွဲ့များသည် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်ဟောင်း (၅) တိုင် ပြုပြင်ခြင်း၊ မူလနယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်များအကြား ထပ်တိုး နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (၂၁) တိုင် တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ရည်ညွှန်းမှတ်တိုင် (၂၆) တိုင် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

(၄) မြန်မာ-လာအို နယ်နိမိတ်

၁၉၉ဝ-၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် မဲခေါင်မြစ်ကြောင်းတလျောက်ရှိ မြန်မာ-လာအိုနယ်နိမိတ် အရှည်မိုင်ပေါင်း ( ၁၄၉ ) မိုင်အား နှစ်နိုင်ငံ ပူးတွဲတိုင်းတာသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ နယ်နိမိတ် ရည်ညွန်းမှတ်တိုင်ပေါင်း မြန်မာဘက် (၈၆) တိုင်နှင့်လာအို (၈၆) တိုင် စိုက်ထူကာ ၁:၅ဝ,ဝဝဝ စကေး၊ နယ်နိမိတ်မြေပုံ (၆) ချပ်အား မြန်မာနိုင်ငံမြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲရေးဆွဲ၍ ပုံနှိပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ၂ဝဝ၃-၂ဝဝ၄ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-လာအိုနယ်နိမိတ်ရည်ညွန်းမှတ်တိုင် (၁၆) တိုင်ကိုပထမအကြိမ် နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်း၊ ၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-လာအိုနယ်နိမိတ်ရည်ညွန်းမှတ်တိုင် (၁ဝ) တိုင်ကိုဒုတိယအကြိမ် နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်း၊ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-လာအိုနယ်နိမိတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (၂၄) တိုင်ကိုပူးတွဲ စစ်ဆေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(၅) မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်နိမိတ်

၁၉၆၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၅ ခုနှစ်အတွင်း နယ်နိမိတ် တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်းဆောင်ရွက်ပြီးနောက်ပိုင်း ၁၉၉၄-၉၅ ခုနှစ်တွင် ပထမအကြိမ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်များ ပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်းကို (၂၁၄)မိုင်ခန့်အားလည်းကောင်း၊ ၂ဝဝဝ-၂ဝဝ၁ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်းကို (၂၃ဝ) မိုင်ခန့်အားလည်းကောင်း၊ ၂ဝဝ၂ - ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်တွင် တတိယအကြိမ် ပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်းကို (၂၂ဝ) မိုင်ခန့်အားလည်းကောင်း၊ ၂ဝဝ၃ -၂ဝဝ၄ ခုနှစ်တွင် စတုတ္ထအကြိမ် ပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်းကို (၄၉၇) မိုင်ခန့်အားလည်းကောင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂ဝဝ၆ -၂ဝဝ၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်နိမိတ် မှတ်တိုင် (၁၆) တိုင်ကို နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲကွင်းဆင်း စစ်ဆေးပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း၊ Digitization ပြုလုပ်ထားသော မြန်မာ- အိန္ဒိယ နယ်နိမိတ်မြေပုံ (၃၆)ချပ်ကို နယူးဒေလီမြို့တွင် သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း၊ ၂ဝဝ၇ -၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ- အိန္ဒိယ နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (၃) တိုင်ကိုနှစ်နိုင်ငံပူးတွဲ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ၂ဝ၁ဝ - ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ- အိန္ဒိယ နယ်နိမိတ်အနီး တာဝါတိုင်တည်ဆောက်မှုကို စစ်ဆေးခြင်း၊၂ဝ၁၁ -၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ- အိန္ဒိယ နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (၁၄)တိုင်ကို ပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ- အိန္ဒိယ နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်အမှတ် 79 မှ 81 အကြား အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်မှုကို ပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် 145 မှ 146 အနီး အိန္ဒိယဘက်မှ အဆောက်အဦးများ ဆောက်လုပ်မှု နှင့်နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် 135၊ 136 ပျက်စီးမှုကို နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂ဝ၁၂ - ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာ- အိန္ဒိယ နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (၁၆) တိုင်အား နှစ်နိုင်ငံ ပူးတွဲကွင်းဆင်း စစ်ဆေးပြုပြင်တည်ဆောက် ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

 

(ခ) ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ

          (၁) UTM မြေပုံများအား မြေပုံမြေပြင်အချက်အလက်မှန်ကန်ရေး ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း (Field Verification)
               လုပ်ငန်းများဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်၊
          (၂) အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် နှစ်နှိင်ငံချုပ်ဆိုထားသောနယ်နိမိတ်စာချုပ်များ၏ ပြဌာန်းချက်များနှင့် အညီစိုက်ထူပြီး
               သော နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်များကိုနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်ဖြင့် စစ်ဆေးရန်၊
          (၃) နိုင်ငံတော်၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် လိုအပ်သော မြေပုံများကိုတိုင်းတာ၍ စကေးအမျိုးမျိုးဖြင့်မြေပုံရေးဆွဲ
               ပေးရန်၊

နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင့်မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးမြေတိုင်းဌာနခွဲမှအသုံးပြုလျှက်ရှိသောစက်ကိရိယာများနှင့်Softwareများ

          နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင့်မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးမြေတိုင်းဌာနခွဲမှ   အသုံးပြုလျှက်ရှိသောစက်ကိရိယာများမှာအောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

 No.

Description of Machine

Made and Model

Type of Machine

Capacity

1.

Trimble GPS R8/GNSS/R6/ 5800
(Base &Rover Receiver) (Dual Frequency)

USA 5800

3

Consisting of:
HPB 450 UHF Radio System 450-470 MHz&Internal Radio System

2.

Nikon TotalStation

Japan Nivo 1 C

2

 

3.

Trimble TotalStation

USA M3

3

 

4.

Trimble Digital Level

Japan DINI

1

 

5.

Desktop Computer

P IV

1

 

6.

Laptop Computer

DELL

3

 

7.

Laser Jet Printer

Hp 1300

1

 

8.

Handheld GPS

USA Garmin MONTANATM 650t

6

 

          နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင့်မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးမြေတိုင်းဌာနခွဲမှ   အသုံးပြုလျှက်ရှိသောSoftware များမှာ  အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

No.

Description of Software

Made and Model

Quantity

Remark

1.

Trimble Business Center

USA(TBC 2.70)

1

Key & Software CD

2.

Easy GPS 

-

1

 

 

live football streaming

football streaming

Go to top