ဘူမိပမာဏနှင့် အမှတ်(၂)မြေတိုင်းဌာနခွဲ

နောက်ခံသမိုင်း

မြန်မာနိုင်ငံတွင်မြေတိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့်မြေပုံထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို အိန္ဒိယမြေတိုင်းဌာနသည် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ပြီး ကာလတိုင်အောင်တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

နိုင်ငံအတွင်းမြေတိုင်းတာခြင်းနှင့်မြေပုံရေးဆွဲထုတ်လုပ်ခြင်း တာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ရန်ရည်မှန်းချက်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ မြေတိုင်းဌာန ကို ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၁) ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ​မြေတိုင်းဌာန လက်အောက်၌ ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် အမှတ်(၂) မြေတိုင်းအဖွဲ့နှင့် ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် အခြေခံမြေတိုင်းနှင့်သုတေသနအဖွဲ့တို့ကို ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အမှတ်(၂)မြေတိုင်းအဖွဲ့အား ဦးအေးသွင်က ပထမဆုံးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အခြေခံ မြေတိုင်းနှင့် သုတေသနအဖွဲ့အား ဦးအာ(ရ်)လှကျော်မှ ပထမဆုံးတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၉ ခုနှစ်မှစတင်၍ ဦးစိန်လွင်မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါမြေတိုင်းအဖွဲ့အသီးသီးသည် ၁၉၅၇-၅၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၁-၁၉၇၂ ခုနှစ်အထိ အမှတ်(၄၆၀)၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိကာ ၁၉၇၁-၁၉၇၂ မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ ပြည်တော်အေးရိပ်သာလမ်းသွယ်၊ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်း၊ ရန်ကင်း မြို့နယ်တွင်တည်ရှိခဲ့ကြပြီး၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ မြို့ပတ်လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော် တွင် တည်ရှိခဲ့ပါသည်။

သီးခြားစီရပ်တည်ခဲ့ကြသော  အခြေခံမြေတိုင်းနှင့် သုတေသနအဖွဲ့နှင့်အမှတ်(၂) မြေတိုင်းအဖွဲတို့အား  ၁၉၉၀  ပြည့်နှစ် တွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အသစ်အရ ဘူမိပမာဏမြေတိုင်းဌာနစုနှင့်အမှတ်(၂)မြေတိုင်းဌာနစုဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ပြီး ဌာနစု(၂)ခုပေါင်းစည်း၍ ဘူမိပမာဏနှင့် အမှတ်(၂)မြေတိုင်း ဌာနခွဲဟူသည့် အမည်သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါသည်။ ဘူမိပမာဏနှင့်အမှတ်(၂) မြေတိုင်းဌာနခွဲအား ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦး ကွပ်ကဲကြပ်မတ်၍ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး မြေတိုင်းဦးစီးဌာနကြီးကဲ့သို့ပင် ၁၉၇၂  ခုနှစ်မှ ၁၉၉၂ ခုနှစ်အထိ လယ်ယာနှင့်သစ်တောဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်၌ လည်းကောင်း ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အထိ သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်၌လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ အထိ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်တွင်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှ ယနေ့အထိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန အောက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၁၉၉၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ဘူမိပမာဏနှင့်အမှတ် (၂) မြေတိုင်းဌာနခွဲတွင်  တာဝန်ယူခဲ့ကြသည့်  ဌာနခွဲအကြီးအကဲများ မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ကာလ

မှတ်ချက်

၁။

ဦးသန်းမြင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူး

၁၉၉၁  မှ  ၁၉၉၄ ထိ

 

၂။

ဦးအောင်သန်း

-။-

၁၉၉၄  မှ  ၁၉၉၆ ထိ

 

၃။

ဦးတင်မြင့်

-။-

၁၉၉၆  မှ  ၂၀၀၁ ထိ

 

၄။

ဦးညီထူး

-။-

၂၀၀၁  မှ ၂၀၀၂ ထိ

 

၅။

ဦးမင်းစိန်လွင်

-။-

၂၀၀၂  မှ ၂၀၀၃ ထိ

 

၆။

ဦးမျိုးဆန်း

-။-

၂၀၀၄  မှ ၂၀၁၀ ထိ

 

၇။

ဦးစောလှနိုင်

-။-

၂၀၁၀  မှ ၂၀၁၂ ထိ

 

၈။

ဦးလှခိုင်

-။-

၂၀၁၂  မှ ၂၀၁၃ ထိ

 

၉။

ဦးသက်ဦး

-။-

၂၀၁၃

 

၁၀။

ဦးသိန်းနိုင်

-။-

၂၀၁၃  မှ  ၂၀၁၅ ထိ

 

၁၁။

ဦးသက်ဦး

-။-

၂၀၁၅  မှ  ၂၀၁၆ ထိ

 

၁၂။

ဦးအောင်မိုး

-။-

၂၀၁၆ မှ ၂၀၁၈ ထိ

 

၁၃။

ဦးဝင်းရွှေ

ညွှန်ကြားရေးမှူး

၂၀၁၈ မှ ယနေ့အထိ

 

 

ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အား

ဘူမိပမာဏနှင့် အမှတ် (၂) မြေတိုင်းဌာနခွဲ၏ ၂ဝ၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ (၃၁) ရက်နေ့အထိ ဖွဲစည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားမှာ  အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံဇယား

     

ဝန်ထမ်းအင်အား

 

ဖွဲ့စည်းပုံအရခွင့်ပြုအင်အား

ခန့်ထားအင်အား

လစ်လပ်အင်အား

အရာထမ်း

အမှုထမ်း

၁၆

၂၄၅

၁၃

၅၄

၁၉၁

စုစုပေါင်း

၂၆၁

၆၇

၁၉၄

 

မူဝါဒ/ရည်မှန်းချက်

          ဘူမိပမာဏနှင့် အမှတ်(၂)မြေတိုင်းဌာနခွဲ၏ မူဝါဒ/ရည်မှန်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

         (၁) နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ အတွက် စကေးအမျိုးမျိုးရှိသော
              မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ပြ  မြေပုံများကို  ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ရန်အတွက်  မြေပြင်ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း  လုပ်ငန်းများကို
              တိကျမှန်ကန်စွာ တိုင်းတာ ဆောင်ရွက်ရန်၊
        (၂)  မြေပြင်ကွင်းဆင်း တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးပြုနိုင်သော ပထမတန်းစား မြေတိုင်း မှတ်တိုင်များနှင့် 
              နိမ့်မြင့်မှတ်တိုင်များကို တည်ဆောက် တိုင်းတာရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်၊
        (၃)  အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော နိုင်ငံတကာနယ်နိမိတ်ကို အပြန်အလှန်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို အခြေခံ၍
              နယ်နိမိတ်တိုင်းတာ သတ်မှတ်ရာတွင် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ရန်။

 

(က)   ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သောလုပ်ငန်းများ

၂၀၀၃ - ၂၀၀၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိကာလအတွင်း

          ဘူမိပမာဏနှင့်အမှတ်(၂)မြေတိုင်းဌာနခွဲသည် အထက်ပါကာလအတွင်း အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

− ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ပူတာအို၊ ပန်နန်းဒင်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်များတွင်  ၁လက်မ=၁မိုင် စကေးမြေပုံမရှိသော
   (UnsurveyArea) နေရာများ အတွက် မြေပုံ (၁၆) ချပ်ရေးဆွဲထုတ်လုပ်နိုင်ရန် မြေပြင်ထိမ်းမှတ်(၄၇)လုံး
    အားတည်ဆောက်ပြီး GPS တိုင်းတာခြင်းနှင့်နိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများကို  ၂၀၀၄ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ
    မှ ဧပြီလ အထိဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ၂၀၀၄- ၂၀၀၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းအတွင်းရှိ ၁လက်မ=၁မိုင် စကေး မြေပုံမရှိ
    သောနေရာများ( Unsurvey Area ) အတွက် မြေပုံချပ်(၁၂)ချပ်မြေပုံရေးဆွဲ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် မြေပြင်
    ထိမ်းမှတ်(၁၂)လုံးကိုတည်ဆောက်ပြီးGPS တိုင်းတာခြင်းနှင့် နိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများ
    ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− UTM စီမံကိန်း ၊ တတိယပိုင်း၊ ပထမနှစ် (၂၀၀၄ - ၂၀၀၅) ကချင်ပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
    အတွင်းမြေပုံချပ် (၁၂၇) ချပ် အတွက်မြေပြင်ထိမ်းမှတ် (၃၁) လုံးအားတည်ဆောက်ပြီး GPS တိုင်းတာခြင်း
    နှင့် နိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− UTM စီမံကိန်း တတိယပိုင်း၊ ပထမနှစ်( ၂၀၀၄ - ၂၀၀၅) ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း မြေပုံ (၁၂၇) ချပ်အတွက်
    မြေပြင်ထိမ်းမှတ် (၃၁) လုံးကိုတည်ဆောက်ပြီး GPS  တိုင်းတာခြင်း နှင့် နိမ့်မြင့် တိုင်းတာခြင်းကို
    ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− UTM စီမံကိန်းမြေပုံများထုတ်လုပ်ရာတွင်အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် ဒုတိယတန်းစားနိမ့်မြင့်
    တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းကို ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့မှ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး နန်းယွန်းအထိအလျား
    (၁၉၆) မိုင်နှင့် မြစ်ကြီးနားမှ ဖီမော် မရောက်မီ အထိ အလျား(၁၅၀) မိုင် နိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်းကို
    ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− UTM စီမံကိန်း တတိယပိုင်း၊ ဒုတိယနှစ် (၂၀၀၅ - ၂၀၀၆) ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ကယားပြည်နယ် ၊
    ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း မြေပုံချပ် (၁၀၈)ချပ်အတွက်
    မြေပြင်ထိမ်းမှတ် (၃၈)  လုံးကို  တည်ဆောက်ပြီး  GPS  တိုင်းတာခြင်းနှင့်  နိမ့်မြင့်
    တိုင်းတာခြင်း လုပ်ငန်းများ အလျား (၁၀၀၀) မိုင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊ ရေအားလျှပ်စစ်ဦးစီးဌာန၏ မေခမြစ်ဝှမ်းနှင့် ရွှေလီမြစ်ဝှမ်း ရေအား
    လျှပ်စစ် စီမံကိန်းများအတွက်ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင်  မြေပြင်ထိမ်းမှတ် (၄၀) လုံးကို
    GPS တိုင်းတာခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− UTM စီမံကိန်း တတိယပိုင်း၊ တတိယနှစ် (၂၀၀၆ - ၂၀၀၇) မွန်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
    အတွင်းမြေပုံချပ်(၈၅)ချပ် အတွက်မြေပြင်ထိမ်းမှတ်(၃၁)လုံးအား တည်ဆောက်ပြီး GPS တိုင်းတာခြင်း
    နှင့် နိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− UTM စီမံကိန်း တတိယပိုင်း၊ တတိယနှစ် (၂၀၀၆ -၂၀၀၇) မွန်ပြည်နယ်နှင့်တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး
    အတွင်း ပင်လယ်ရေပိုင်းတွင်းရှိကျွန်းစုများပါဝင်သော  မြေပုံ(၂၁)ချပ်အတွက်မြေပြင်ထိမ်းမှတ်(၁၄)လုံးကို
    တည်ဆောက်ပြီး GPS တိုင်းတာခြင်းဆောင်ရွက် ခြင်း၊

− UTM စီမံကိန်းမြေပုံများ ထုတ်လုပ်ရာတွင်အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် အတွက်ပထမတန်းစားနိမ့်မြင့်
    တိုင်းတာခြင်း လုပ်ငန်းကိုလမ်းကြောင်းအလျား မိုင်(၃၀၀) (မြိတ်မြို့မှ ကော့သောင်းမြို့အထိ) နိမ့်မြင့်
    မှတ်တိုင် (၉)လုံးတည်ဆောက်ပြီး တိုင်းတာခြင်း၊

− UTM စီမံကိန်း တတိယပိုင်း၊ ဒုတိယနှစ်အတွက် မြေပုံထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲမှရေးဆွဲ ပြီးသော မွန်ပြည်နယ်၊
    ကရင်ပြည်နယ်နှင့်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ UTM မြေပုံသစ် (၂၁)ချပ်ကိုဒေသဆိုင်ရာအချက်
    အလက်များကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− မြန်မာနိုင်ငံရေပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့် ပင်လယ်ဇုံများဥပဒေ (၁၉၇၇)ကို အသစ်ပြန်လည် ရေးဆွဲရန်အတွက်
    ကိုကိုးကျွန်းနှင့် ပါလီပါလဲ့ ကျွန်းစုနယ်မြေများတွင် GPS တိုင်းတာခြင်း လုပ်ငန်းကို တပ်မတော်(ရေ)၊
    ပင်မတိုင်းတာရေးတပ်နှင့် ပူးတွဲ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ၂၀၀၇ - ၂၀၀၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် မွန်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သံဖြူဇရပ်-ရေ-
    ထားဝယ် မော်တော်ကားလမ်း အတိုင်းနိမ့်မြင့်မှတ်တိုင် (၅၈)လုံး တည် ဆောက်ပြီး ပထမတန်းစား
    နိမ့်မြင့် တိုင်းတာရေးလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ၂၀၀၈ -၂၀၀၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေနှင့် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း
    မြေပြင်ထိမ်းမှတ် (၃၀) လုံး တည်ဆောက်ပြီး GPS တိုင်းတာခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ၂၀၀၉ -၂၀၁၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် UTM စနစ်ဖြင့် ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ပြီးသော မြေပုံချပ်များအနက် မြေပုံ
    - မြေပြင် ကွဲလွဲချက်ရှိသော မြေပုံချပ် ( ၆၈ ) ချပ်ကိုမြေပြင် ကွင်းဆင်းတိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း
    (Field verification ) ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ၂၀၁၀ -၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် UTM စနစ်ဖြင့် ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ပြီးသော မြေပုံချပ်များအနက် မြေပုံ
    − မြေပြင် ကွဲလွဲချက်ရှိသော မြေပုံချပ်(၁၂၀) ချပ်ကိုမြေပြင်ကွင်းဆင်း တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း
    (Field verification  ) ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− မြန်မာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပင်လယ်နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေး အမှုအတွက် မေယုမြစ်ဝရှိ Martini sands အား
    ပင်မရေတပ်တိုင်းတာရေးအဖွဲ့နှင့်ပူးတွဲပြီးတိုင်းတာရေး လုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသောမြို့နယ်များအတွင်းရှိတည်ဆောက်ပြီး မြေပြင်ထိမ်းမှတ်များနှင့်နိမ့်မြင့်
    မှတ်တိုင်များကို ပြန်လည်ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးတည်ဆောက် ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ၂၀၁၁- ၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် UTM စနစ်ဖြင့် ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ပြီးသော မြေပုံချပ် များအနက် မြေပုံ
    − မြေပြင် ကွဲလွဲချက်ရှိသော  မြေပုံချပ် (၁၄၂) ချပ်ကို မြေပြင်ကွင်းဆင်း တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း
    ( Field verification  ) ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် တည် ဆောက်ရေးစီမံကိန်း
    အတွက် ဧရိယာ ၂၀၂.၅၁ စတုရန်းကီလိုမီတာကို GPSတိုင်းတာခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ဧရာဝတီ၊ ရန်ကုန်နှင့်   ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း  တည်ဆောက်ပြီး  မြေပြင်ထိမ်းမှတ် (၆၈) လုံးအား
    second order GPS တိုင်းတာခြင်းနှင့်တတိယတန်းစားနိမ့်မြင့်တိုင်းတာဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ရခိုင်ပြည်နယ် (မင်းပြားမြို့ မှ စစ်တွေမြို့အထိ) ကားလမ်းတစ်လျှောက်အလျားမိုင် (၁၂၀) ကို နိမ့်မြင့်
    မှတ်တိုင် (၄၀) လုံးတည်ဆောက်ပြီးပထမတန်းစား နိမ့်မြင့်တိုင်းတာ ခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်နယ်နိမိတ်နှင့် စီမံကိန်းဧရိယာများကွင်းဆင်းတိုင်းတာ
    ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ချင်းပြည်နယ်တို့အကြား ဂန့်ဂေါ-ဟာခါး နယ်ခြားနယ်နိမိတ်ကို ကွင်းဆင်း
    တိုင်းတာခြင်း၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးမြင်းခြံခရိုင်နှင့် မကွေး တိုင်းဒေသကြီး ပခုက္ကူခရိုင်တို့အကြား
    နယ်နိမိတ်အငြင်းပွားရာ နေရာ (၂) နေရာကို ကွင်းဆင်း၍ တိုင်းခြားနယ်နိမိတ် တိုင်းတာရေးလုပ်ငန်း
    ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ၂၀၁၂ ၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် UTM စနစ်ဖြင့် ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ပြီးသော မြေပုံချပ် များအနက် မြေပုံ −
    မြေပြင် ကွဲလွဲချက်ရှိသော မြေပုံချပ် (၁၇၀) ချပ်ကို မြေပြင်ကွင်းဆင်း တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း
    ( Field verification  ) ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ရန်ကုန်-နေပြည်တော် အမြန်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက် အလျားမိုင် ( ၁၆၀) ကို  နိမ့်မြင့်မှတ်တိုင်
    (၈၀)လုံးတည်ဆောက်ပြီး ပထမတန်းစားနိမ့်မြင့် တိုင်းတာရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ထပ်တိုး မြေပြင်ထိမ်းမှတ် (၅၀) လုံးကို second
    Order GPS တိုင်းတာခြင်းနှင့် တတိယတန်းစား နိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ရန်ကုန်မြို့တော်မြေပုံနှင့်ရန်ကုန်မြို့တွင်းမြေပုံများကို စကေးကြီးမြေပုံများ ပြန်လည် ရေးဆွဲထုတ်လုပ်နိုင်
    ရေးအတွက်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း (Field verification )  ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ထပ်တိုးမြေပြင်ထိမ်းမှတ် (၅၀) လုံးကို GPS
    တိုင်းတာခြင်းနှင့် တတိယတန်းစားနိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− မကွေး၊မန္တလေး၊စစ်ကိုင်းနှင့်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း UTM စနစ်ဖြင့် ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ပြီး
    သောမြေပုံချပ်များအနက်  မြေပုံ ၊မြေပြင် ကွဲလွဲချက်ရှိသော မြေပုံချပ် (၁၅၀) ချပ်ကို မြေပြင်ကွင်းဆင်း
    တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း (Field verification) ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− Digital Aerial Camera ဖြင့်ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးမည့် ဧရိယာအတွင်း မြေပြင်ထိမ်းမှတ်
    (၉) လုံးတည်ဆောက်ပြီး GPS တိုင်းတာခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထီးခီးနယ်စပ်ဒေသစက်မှုဇုန် စီမံကိန်းအတွက်ကွင်းဆင်း မြေတိုင်းတာခြင်း
    လုပ်ငန်း ( ၅၉၃၁.၃၇၁) ဧကကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊လပ္ပတ္တာခရိုင်၊ အောင်လှိုင်ကျေးရွာတွင် သဘာဝဘေး အန္တရယ် ကြိုတင်တားဆီးရေး
    Pilot project လုပ်ငန်းအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် (RIMES) အဖွဲ့အစည်းနှင့် တွဲဘက်ပြီး မြေပြင်
    ထိမ်းမှတ် (၁၃) လုံးတည်ဆောက်၍  GPS တိုင်းတာခြင်းနှင့် တတိယတန်းစားနိမ့်မြင့် တိုင်းတာ
    ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးရာ၌ Ground Base Station (၁၃) လုံး
    ချမှတ်တည်ဆောက်၍ GPS တိုင်းတာခြင်း နှင့်နိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− နေပြည်တော်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက် နိမ့်မြင့်မှတ်တိုင် (၈၀)လုံး တည်ဆောက်ပြီး
    ပထမတန်းစားနိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်း အလျားမိုင် (၁၆၀) ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သော လုပ်ငန်းများ

-မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချင်းပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့်   
  ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် ၁:၅၀၀၀၀ စကေး UTM မြေပုံ (၁၅၀) ချပ်အား မြေပုံမြေပြင်ကွဲလွဲချက်များ
  မရှိစေရန်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊

-ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)တွင် မြေပြင်ထိန်းမှတ်(GCP) (၃၅) လုံး ချမှတ်တည်ဆောက်၍ GPS ချိတ်ဆက်တိုင်း
  တာခြင်းနှင့်နိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊

-ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး(အောက်ပိုင်း)၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး(အပေါ်ပိုင်း)၊   ကရင်ပြည်နယ် 
  နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် တို့တွင် ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရာ၌  Ground  Base  Station (GBS)  (၉)လုံး နှင့်
  မြေပြင်ထိန်းမှတ်(GCP) (၁၈)လုံး ချမှတ်တည်ဆောက်၍ GPS ချိတ်ဆက်တိုင်းတာခြင်း နှင့် နိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်း
  လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

-မန္တလေး - ကောလင်း လမ်းကြောင်း တစ်လျှောက်တွင် နိမ့်မြင့်မှတ်တိုင် (BM) (၇၈) လုံး တို့အား တည်ဆောက်ပြီး
  ပထမတန်းစားနိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်း။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သော လုပ်ငန်းများ

-ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့၌ (၁:၅၀၀၀၀) စကေး (UTM) မြေပုံ (၇၅) ချပ် အား မြေပုံမြေပြင်ကွဲလွဲချက်များ
  မရှိစေရန်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊

-စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(တောင်ပိုင်း) တွင် မြေပြင်ထိန်းမှတ် (GCP) (၃၅) လုံး ချမှတ် တည်ဆောက်ပြီး GPS  ချိတ်ဆက်
  တိုင်းတာခြင်းနှင့် နိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်း၊

-သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် ဧရိယာအတွင်း Excluded Area (၁၆) နေရာတွင် ၁၃၄၅.၆၄၄ ဧက အား နယ်နိမိတ်တိုင်းတာ
  သတ်မှတ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ခ)     ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ

            ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအဖြစ် အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

        − တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်သော ၁:၅၀၀၀၀ စကေး၊ ၁:၁၀၀၀၀၀  စကေး၊
            ၁:၂၅၀၀၀၀ စကေး UTM မြေပုံများတိကျမှန်ကန်မှု ရှိစေရန်အတွက် UTM maps (update)revision
            လုပ်ငန်းအတွက် UTM မြေပုံများအား ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ရန်၊

        − နိမ့်မြင့်မှတ်တိုင် (Benchmark) များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်၎င်းမှတ်တိုင် (BM) များကို ပထမတန်း
            စားနိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်၊

        − UTM map (up date) revision လုပ်ငန်းနှင့် အခြားစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကိုအထောက်အကူပြုရန်
            အတွက် မြေပြင်ထိမ်းမှတ်များအားထပ်တိုးတည်ဆောက်ခြင်း၊ထပ်တိုးမြေပြင်ထိမ်းမှတ်များအား GPS |
            တိုင်းတာခြင်းနှင့်နိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်၊

        − စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအတွက် GPS တိုင်းတာခြင်းနှင့် Total Station တိုင်းတာခြင်း လုပ်ငန်းများကို
           လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရတိုင်းတာ ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

        − မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော နိုင်ငံတကာနယ်နိမိတ်ကိုတိုင်းတာသတ်မှတ်
           ရာတွင် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ ပါဝင်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်သွားရန်၊

        − မြေတိုင်းပညာရပ်နှင့် ခေတ်မှီ မြေတိုင်းကိရိယာများကိုင်တွယ်အသုံးပြုနည်း ပညာရပ်များကို အခါအား
            လျော်စွာ သင်တန်းများ ပို့ချသင်ကြားပေးရန်

        − သုတေသနလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်

စသည့်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ငန်းလျာထားချက်နှင့်အညီ  ပြီးစီးအောင် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်သွားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဘူမိပမာဏနှင့်အမှတ်(၂)မြေတိုင်းဌာနခွဲတွင်အသုံးပြုသော စက်ကိရိယာများ

sr

Description

Model

Capiticy

Software

Quantity

Remarks

1.

Nikon Total Station

NIVO-1-C, Japan

Detail surveying

Auto cad

2

 

2.

Trimble Total Station

M-3 ( 1") , USA

Detail surveying

T.B.C version 2.95

1

 

3.

Trimble Total Station

M-3 ( 1") , USA

Detail surveying

T.B.C version 2.95

2

 

4.

Trimble Digital Level

Dini Japan

Leveling

T.B.C version 2.95

2

 

5.

Trimble GPS & controller

5800,TSC-2,USA

Static/RTK

T.B.C version 2.95

3

 

6.

Trimble GPS & controller

R-10-GNSS,TSC-3 ,USA

Static/RTK

T.B.C version 2.95

3

 

 

မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

Go to top