မြေပုံထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲ

နောက်ခံသမိုင်း

မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြေတိုင်းလုပ်ငန်းအဝဝကို ၁၉ဝ၅ ခုနှစ်မှစ၍ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးသည်အထိ အိန္ဒိယပြည် မြေတိုင်း ဌာန (Survey of India) မှတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြေတိုင်းတာခြင်း၊ မြေပုံထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို သီးခြားတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမြေတိုင်းဌာန (Burma Survey Department) ကို စတင်ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း၊ မျိုးဆက်သစ် မြေတိုင်းအတတ်ပညာရှင်များ လေ့ကျင့်မွေးထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင် အမှတ် (၁) မြေတိုင်းအဖွဲ့ (No.(1) Survey Party) ကို ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင်လည်းကောင်း၊ တိုင်းတာရေးဆွဲ ပြီးမြေမျက်နှာပြင်မြေပုံများကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်ရန်နှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရေးဆွဲထုတ်လုပ်နိုင်ရန် အတွက် မြေပုံ-ပုံနှိပ်ရုံး (Map Printing Office) ကို ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင်လည်းကောင်း၊ မြေပုံ-ပုံဆွဲရုံး (Map Drawing Office) ကို ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင်လည်းကောင်း ထပ်မံဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
 
နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့လက်ထက် ၁၉၉ဝ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁)ရက်နေ့တွင် မြေတိုင်းဦးစီးဌာနကို ဌာနခွဲ (၆) ခုဖြင့် ပြန်လည်တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းသောအခါ မြေပုံထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲအောက်တွင် မြေပုံ-ပုံနှိပ်ရုံးကို မြေပုံ-ပုံနှိပ်ဌာစုအမည်သို့လည်းကောင်း၊ ပုံဆွဲရုံးကို မြေပုံ-ပုံဆွဲဌာနစုအမည်သို့လည်းကောင်း ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အား

မြေပုံထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲ၏  ၂ဝ၂၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့အထိ ဖွဲစည်းပုံနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အားမှာ  အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံဇယား

 

ဝန်ထမ်းအင်အား

 

ဖွဲ့စည်းပုံအရခွင့်ပြုအင်အား

ခန့်ထားအင်အား

လစ်လပ်အင်အား

အရာထမ်း

အမှုထမ်း

၁၆

၂၆၆

၁၂

၆၇

၁၉၉

စုစုပေါင်း

၂၈၂

၇၉

၂၀၃

မူဝါဒ/ရည်မှန်းချက်များ

မြေပုံထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲ၏ မူဝါဒ၊ရည်မှန်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

   (၁)   တိကျမှန်ကန်၍ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော မြေပုံများ ရေးဆွဲပုံနှိပ် ထုတ်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် မြေတိုင်းဦးစီးဌာန
          ၏ မြေပုံရေးဆွဲထုတ်လုပ်ခြင်း မူဝါဒများကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အထောက်အကူပြုရန်၊
   (၂)   ပြောင်းလဲနေသောခေတ်စံနစ်နှင့်အညီ အမှီလိုက်၍ ခေတ်မှီနည်းပညာနှင့် စက်ကိရိယာများဖြင့်အရည်အသွေး
          ကောင်းမွန်သောမြေပုံများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ပေးရန်၊
   (၃)   ဝန်ထမ်းများ၏ မြေပုံရေးဆွဲခြင်းနှင့် မြေပုံ-ပုံနှိပ်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတတ်
          နေစေရန် လေ့ကျင့်သင်ကြား​ပေးခြင်း၊
   (၄)   အများပြည်သူသုံး မြေပုံအမျိုးအစားများကို တိုးချဲ့ရေးဆွဲ ထုတ်လုပ်ပေးရန်၊

 

(က) ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သောလုပ်ငန်းများ
၁။ ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်အတွင်း UTM စံနစ်သုံး မြေမျက်နှာပြင်ပြမြေပုံများ ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ခြင်းအနေဖြင့်

- ၁ : ၅ဝဝဝဝ စကေးမြေပုံ - ၁၁၃၄ ချပ်
- ၁ : ၁ဝဝဝဝဝ စကေးမြေပုံ - ၃၂၂ ချပ်
- ၁ : ၂၅ဝဝဝဝ စကေးမြေပုံ - ၉၃ ချပ်
- ၁ : ၁ဝဝဝဝဝဝ စကေးမြေပုံ - ၉ ချပ် တို့ကို ရေးဆွဲထုတ်လုပ် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

၂။ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လကုန်အထိ UTM မြေပုံများအား Revision ပြုလုပ်ခြင်းတွင်

- ၁ : ၅ဝဝဝဝ စကေးမြေပုံ - ၉၉၀ ချပ် (Second Edition)
- ၁ : ၅ဝဝဝဝ စကေးမြေပုံ - ၅၂၅ ချပ် (Third Edition)
- ၁ : ၁ဝဝဝဝဝ စကေးမြေပုံ - ၁၀၇ ချပ် (Second Edition )(2013 to 2018)
- ၁ : ၂၅ဝဝဝဝ စကေးမြေပုံ - ၂၈ ချပ် (Second Edition) (2013 to 2018) တို့ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

၃။ အများပြည်သူသုံးမြေပုံများ ပြန်လည် အသစ်ရေးဆွဲ ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် ၂ဝ၁၀ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွင်း

- ၁' = ၄၅ မိုင် (မြန်မာ)
- ၁' = ၄၅ မိုင် (အင်္ဂလိပ်)
- ၁' = ၂ဝ မိုင် (မြန်မာ)
- တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် မြေပုံစာအုပ် (မြန်မာ)
- နေပြည်တော် Guide Map (အင်္ဂလိပ်) (2017 Edition)
- ရန်ကုန် Guide Map (အင်္ဂလိပ်) တို့ကို ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။

(ခ) ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ
- ကွင်းဆင်းတိုင်းတာရေးအဖွဲ့များမှ တိုင်းတာကောက်ယူလာသော Updated data များကို အသုံးပြု၍ UTM မြေပုံများ
Revision ပြုလုပ်ခြင်းကို မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်နှင့်အညီ အရေအတွက်နှင့် အရည်အသွေးပြည့်မှီ
အောင်ဆောင်ရွက်ရန်၊
- အများပြည်သူသုံး မြေပုံများဖြစ်သည့် ၁’ = ၂ဝမိုင် (အင်္ဂလိပ်)၊ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးမြေပုံစာအုပ် (အင်္ဂလိပ်) တို့ကို
ရေးဆွဲထုတ်လုပ်သွားရန်၊
- လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများမလျော့ပါးစေရေးအတွက် ဌာနအတွင်းမွမ်းမံသင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများဆောင်ရွက်
ပေးရန်၊
- ဌာနတွင်းနှင့် ဌာနပြင်ပ မြေပုံရေးဆွဲထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၏စီစဉ်ညွန်ကြား
ချက်များ နှင့်အညီဆောင်ရွက်ပေးရန်။

မြေပုံထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲတွင် အသုံးပြုသော စက်ကိရိယာများနှင့် Software များ

(က)   မြေပုံ-ပုံဆွဲဌာနစုတွင် အသုံးပြုသော စက်ကိရိယာများနှင့် Software များ

            -  TNT  Mips  Catographic Software & Workstation  (23) Sets .
            -  A0  Size Colour (Z 3200)  (2) Nos .
            -  Dell  Data  Server (16 TB) .
            -  Wide  Format  Colour  Scanner .

(ခ)     မြေပုံ-ပုံနှိပ်ဌာနစု အသုံးပြုသော စက်ကိရိယာများနှင့် Software များ

            -  Image Setter ( Avantra  44S) Film  Processor .
            -  Computer  to  Plate  (UV 4664 × EX +) Plate  Processor.
            -  Printing  down  Frame  (65" × 54") For  Plate  Making .
            -  Server  Type Workstation  (2) Sets .
            -  Hidelberg   SM  - 102  Two  Colour  Printing  Machine.
            -  Hidelberg   Sordz   Two  Colour  Printing  Machine.
            -  Paper  Cutting  Machine  (3) Nos .

မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

Go to top